وبسایت رسمی نظام پرستاری مشهد و شهرستان های تابعه- رفاه گستر

امور رفاهی

بهترین امکانات و خدمات رفاهی برای شما

اخبار سازمان

اخبار سازمان و پرستاران محترم

عضویت / ورود

ورود به حساب کاربری و عضویت در سایت

سامانه پیام

ورود به سامانه پیامکی نظام پرستاری

آموزش و پژوهش

استفاده از بهترین دوره های آموزشی

امور حقوقی

مشاهده و رسیدگی به کلیه امور حقوقی

هر روز به سایت سر بزنین تا از پیشنهادات

خاص و امکانات رفاهی اطلاع پیدا کنین!

برای استفاده از مزایای ۱۰۰ درصدی نظام

کارت عضویتتان را بروز کنید .

با همراهی شما بهترین دوره های آموزشی

را برایتان تداوم میبینیم!

در تلاشیم بهترین امکانات و خدمات

رفاهی را برای شما تدارک ببینیم .

آشنایی با تیم ما

با اعضاء و اهداف ما در دوره پنجم نظام پـرستاری مشهد بیشتر آشنا شوید.

۸۰۰۰

نفر پرستار دارای کارت
نظام پرستاری مشهد

۲۰۰

دوره آموزشی برگزارشده در نظام پرستاری مشهد

۱۰

جلسه راهبردی با حضور
اعضای هیات مدیره

۸۰۰۰

نفر پرستار دارای کارت
نظام پرستاری مشهد

وبسایت رسمی نظام پرستاری مشهد و شهرستان های تابعه- رفاه گستر