ارائه انواع عینک های طبی و آفتابی

(۱۰ درصد تخفیف ویژه پرستاران)

عرضه عینک های با برندهای پلیس ، زایس ، پوما ، ری بن ، پورشه ، مرسدس بنز ، رودن اشتوک
عینک دید در شب
عینک شنا و آفتابی با شماره چشم
لنزهای طبی و آرایشی
تعیین نمره عینک با تجهیزات و دستگاه های پیشرفته کامپیوتری
عینک های محافظ کامپیوتر با عدسی های بلوکات
در شعب عینک بهاران ، عینک شهاب ، گنجینه عینک و بینایی سنجی

شعب ما:

۱- عینک شهاب: چهارراه دکترا، مقابل قنادی طباطبایی- شماره تماس: ۳۸۴۳۵۰۸۰-۰۵۱

۲- عینک بهاران: خیابان احمدآباد، جنب خیابان عارف- شماره تماس: ۳۸۴۰۷۸۵۱-۰۵۱

۳- گنجینه عینک: خیابان احمدآباد، جنب خیابان عارف- شماره تماس: ۳۸۴۴۶۱۵۹-۰۵۱

۴- بینایی سنجی: خیابان احمدآباد، جنب خیابان قائم- شماره تماس: ۳۸۴۱۵۳۵۴-۰۵۱