🔰بمناسبت فرارسیدن ایام هفته پرستار، سازمان نظام پرستاری کشور برگزار میکند

🌹شرح همه موارد فراخوان ها و مسابقات در تصاویر بالا