فرش محتشم بمناسبت هفته‌ پرستار تخفیفات ویژه خودرا به اعضای سازمان نظام پرستاری با ارایه کارت عضویت ارائه میدهد
باتشکر
مدیریت فرهنگی و رفاهی نظام پرستاری مشهد