تخفیف مانتو بلوط

ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به مجموعه مانتو بلوط، به جهت ارائه خدمات مطلوب تر و شایسته تر به کارمندان محترم سازمان نظام پرستاری تغییرات قرارداد به شرح زیر به استحضار می رساند:

شرایط اقساط ۴ ماه ه به ۸ ماه تغییر کرده است و بدون پیش پرداخت و کارمزد و با چک کارمندی با ارائه کارت شناسای ی امکان پذیر است.

تاریخ چک ها جهت واریز اقساط متناسب با درخواست طرف اول قرارداد میباشد) 

به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان خرید ۲۰ هزار تومان بن هدیه