قابل توجه همکاران محترم بانک رفاه کارگران شعبه احمد آباد به پاس قدردانی از همکاران محترم تسهیلات خود را در قالب‌های زیر وبا شرایط ویژه به متقاضیان اعطا میکند

۱-مبلغ ۱۰۰میلیون تومان تعمیرات مسکن با ارایه کپی سند منزل با کارمزد ۱۸ درصد ۲۴ ماهه‌ ۵درصد مسدودی ۳۶ ماهه ۶درصد و۴۸ ماهه ۱۰ درصد مسدودی که قسط دراین حالت ۲۹۰۰ میباشد تعداد ۲ ضامن با کسر اقساط

۲- ۶۰ میلیون خرید تامین اموال کارمزد ۱۸ درصد

۳ -۴۰ میلیون تهیه جهیزیه فرزند کارمزد ۱۸ درصد

۴ – درصورت تمایل بند۲ و۳ مجموع ۱۰۰ میلیون قابل درخواست است

۵- ۵۰ میلیون خرید لوازم خانگی طرح رفاه کالا ۱۵ درصد ۳۶ ماهه نیاز به ضامن ندارد فقط کسر ازحقوق

توجه

اولویت این تسهیلات فقط برای همکارانی است که برای بار اول قرار است وام از بانک رفاه استفاده نمایند سپس همکارانی که وام تسویه شده از هر شعبه بانک رفاه داشتندجهت دریافت به همان شعبه مراجعه کنندجهت همکاران قراردادی وشرکتی ضامنین حتما باید از پرسنل رسمی و پیمانی باشند.

همکاران متقاضی جهت دریافت معرفی نامه بروز رسانی عضویت و همراه داشتن کارت نظام پرستاری الزامی میباشددرصورت تشکیل و تکمیل پرونده مراحل پرداخت وام درمدت ۴۸ ساعت انجام خواهد شد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۸۴۲۸۴۶۸ بانک رفاه شعبه احمد آباد تماس بگیرید  

با تشکرمدیریت فرهنگی رفاهی نظام پرستاری مشهد