📌پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای همکاران مراکز خصوصی و دولتی

✅توسط بانک ملت

جهت کسب اطلاعات پوستر بالا مطالعه شود

نظام پرستاری مشهد