مدیرعامل موسسه سلامت روان آتی توس در اقدامی شایسته از پرستاری که با کمک مربیان این موسسه آموزش هنر و کارهای دستی را برای بیماران بستری در بیمارستان دکتر حجازی رواج داد قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، دررودی پرستار نمونه و مهربان بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی مدتهاست که دست در دست مربیان این موسسه گذاشته و در راه آموزش بیماران تلاش می‌کند و حاصل تلاش‌های او کارهای هنری ونمایشگاه هایی است که دستاوردهای بیماران روان را به نمایش می‌گذارد.

تلاش ستودنی این پرستار اثبات می کند که غیر ممکن وجود ندارد و می‌توان خشونت و افسردگی مطلق را به هنر، زیبایی و لطافت تغییر داد.