🔹سرکار خانم فاطمه مرادی
همکارمحترم شاغل دربیمارستان امدادی مشهد
وجودتان برای جامعه ی پرستاری
👌بسی غرور آفرین و مایه ی افتخاراست
که تنها پرستار آتش نشان این شهر هستید.
برایتان آرزوی سلامتی وتندرستی داریم وامیدواریم درهر دوعرصه موفق وپیروز باشید و
هفته ی ایمنی وآتش نشانی را حضورتان تبریک می گوییم…

-روابط عمومی نظام پرستاری مشهد و شهرستان های تابعه-