شرکت لبخندماندگار سلامت آریا ارائه خدمات دندانپزشکی آزمایشگاهی کلینیک پوست ومو ومراکز رستورانی وتفریحی

✔با ۵۰ درصد تخفیف جهت اعضای سازمان نظام پرستاری وخانواده محترم میباشد

✔جهت صدور دفترچه یکساله به مبلغ ۷۰ هزار تومان با شماره تلفن ۰۹۳۷۸۶۸۹۳۳۷ تماس حاصل نمایید

✔مدیریت فرهنگی رفاهی نظام پرستاری مشهد