عزیزانی که در دوره زخم شرکت کردند براحتی میتوانند فایل ها و جزوات هفته دوم دوره زخم (۲۷-۲۸شهریور۹۹) را دانلود کنند