📌فروشگاه پلاستیک جات و لوازم خانگی فرهنگ

😍۵ تا ۱۵ درصد تخفیف

آدرس : مصلی ۲ فاطمیون ۲ روبروی پمپ گاز ‌‌

واحدفرهنگی و رفاهی نظام پرستاری مشهد