فروشگاه چرمیران -تخفیف ۵۰ %

همکاران عزیز میتوانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای چرمیران با ارائه معرفی نامه از واحد رفاهی نظام پرستاری مشهد ۵۰ درصدتخفیف دریافت کنند.

باتشکر
مدیریت فرهنگی و رفاهی نظام پرستاری مشهد