قابل توجه همکاران محترم

باتوجه به نیاز همکاران محترم به دریافت لاستیک خودرو با تعرفه دولتی واحد رفاهی نظام پرستاری مشهد اقدام به قرارداد با شرکت کویر تایر مشهد نموده است.

عضویت بروز همکاران جهت دریافت خدمات رفاهی الزامی می باشد

با توجه به سهمیه محدود هفته ای لطفا جهت هماهنگی حتما تماس گرفته شود و معرفی همکاران بر اساس اولویت خواهد بود.

۰۵۱۳۸۵۲۵۹۰۰

باتشکر
مدیریت فرهنگی و رفاهی نظام پرستاری مشهد