لوح های تقدیر و سپاس که از طرف نهاد ها بمناسبت هفته پرستار – سال ۹۹ به نظام پرستاری ارسال شده است.

🌹🙏با تشکر از تمامی گروه ها و نهاد ها که به نحوی از چامعه بزرگ پرستاری تشکر کردند.