ماسک ۳ لایه بیمارستانی
دارای لایه اضافه مِلت دار
✅ با تخفیف هر ماسک ۶۵۰ تومان