قابل توجه همکاران محترم عضو سازمان نظام پرستاری

✔مبل ترنج با ۷درصد تخفیف ویژه نقدی و۱۲ ماه اقساط بدون بهره

?بامعرفی نامه از واحد رفاهی سازمان نظام پرستاری مشهد