محصولات فرش نگین مشهد

(۲۰ درصد تخفیف)

محصولات ۷۰۰ شانه فرش نگین مشهد

طرح از سری محصولات ۷۰۰ شانه فرش نگین مشهد می باشد که با تراکم طولی ۲۵۵۰ تولید شده است. به طور کلی تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عموما برحسب تعداد گره رنگ در هر متر حساب شده و عامل اصلی تعیین قیمت فرش به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. برای مثال اگر فرش ۷۰۰ شانه معرفی می شود در ۱۰ سانتی متر از «عرض» فرش باید ۷۰ گره وجود داشته باشد. تراکم طولی نیز شبیه همان تراکم عرضی است با این تفاوت که آن را در نیمه «طولی» فرش محاسبه نموده و سپس در ۲ ضرب می‌کنند یعنی زمانی که گفته می‌شود فرشی تراکم ۲۵۵۰ دارد به این معنی است که در ۱۰ سانتی متر از طول فرش باید ۱۲۷ گره وجود داشته باشد.

محصولات ۱۰۰۰ شانه فرش نگین مشهد (ساده و گل برجسته)

این طرح از سری محصولات ۱۰۰۰ شانه فرش نگین مشهد می باشد که با تراکم طولی ۳۰۰۰ تولید شده است. به طور کلی تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عموما برحسب تعداد گره رنگ در هر متر حساب شده و عامل اصلی تعیین قیمت فرش به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. برای مثال اگر فرش ۱۰۰۰ شانه معرفی می شود در ۱۰ سانتی متر از «عرض» فرش باید ۱۰۰ گره وجود داشته باشد. تراکم طولی نیز شبیه همان تراکم عرضی است با این تفاوت که آن را در نیمه «طولی» فرش محاسبه نموده و سپس در ۲ ضرب می‌کنند یعنی زمانی که گفته می‌شود فرشی تراکم ۳۰۰۰ دارد به این معنی است که در ۱۰ سانتی متر از طول فرش باید ۱۵۰ گره وجود داشته باشد.

محصولات ۱۲۰۰ شانه فرش نگین مشهد (ساده و گل برجسته)

این از سری محصولات ۱۲۰۰ شانه فرش نگین مشهد می باشد که با تراکم طولی ۳۶۰۰ تولید شده است. به طور کلی تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عموما برحسب تعداد گره رنگ در هر متر حساب شده و عامل اصلی تعیین قیمت فرش به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. برای مثال اگر فرش ۱۲۰۰ شانه معرفی می شود در ۱۰ سانتی متر از «عرض» فرش باید ۱۲۰ گره وجود داشته باشد.

مشاهده محصولات فرش نگین مشهد

برای مشاهده توضیحات و تصاویر مربوط به محصولات فرش نگین مشهد روی این لینک کلیک کنید

مشاوره و درخواست خرید پرستاران

مشخصات خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.