مهد شبانه روزی سلام مامان

قابل توجه همکاران محترمجهت قدردانی از زحمات شبانه روزی کادر پرستاری ومدافعان سلامت مدیریت مهد شبانه روزی سلام مامان واقع در بلوار وکیل آباد تخفیف شهریه را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش دادند متقاضیان جهت ثبت نام ودریافت معرفی نامه به نظام پرستاری مشهد مراجعه نمایند

باتشکرمدیریت فرهنگی رفاهی نظام پرستاری مشهد