نماهنگ فرشته های ایثار

باصدای رضا احمدی
شعر :اعظم فخری محمودی
آهنگساز: مجتبی ابوالقاسم‌پور
تدوین :محولاتی

“کاری از نظام پرستاری مشهد و شرکت تعاونی رفاه گستر”