✅پنجمین نامه اعضای شورای عالی و هیات مدیره های نظام پرستاری به رئیس جمهور

🔹اعتراض مدافعین سلامت