با سلام و احترام

تعداد زیادی از کارت های نطام همکاران صادر گردیده است و در سازمان نظام پرستاری موجود می باشد.

دوستانی که اسمشان در لیست تطاویر بالا موجود هست هر چه سریعتر جهت گرفتن کارت نظام خود با شماره ۰۵۱۳۸۵۲۵۹۰۰ و ۰۵۱۳۸۵۲۵۹۹۹ تماس بگیرند و جهت تحویل کارت نطام  خود اقدام کنند.

(تمامی لیست بالا بر اساس حروف الفبا می باشد)

با تشکر