🔹کارگاه یکروزه CPR پایه و پیشرفته

ویژه گروه های پزشکی و پیراپزشکی

📌مدرس : آقای محمد شاره

🔹روز برگزاری : پنج شنبه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹

⏰ساعت برگزاری: ۸ صبح

🔹مکان برگزاری: نظام پرستاری مشهد

✔نحوه ثبت نام و شرکت در کارگاه :

تماس با شماره تلفن های ۳۸۵۵۴۶۲۳ یا ۰۹۱۵۳۰۷۱۵۷۵

مراجعه حضوری به نظام پرستاری مشهد