کباب ترکی سالار

*کباب ترکی سالار

آدرس : واقع در بلوار هفت تیر – بین هفت تیر ۱۷ و ۱۹

۱۵ درصد تخفیف تا ۸شب

۸ شب به بعد ۱۰درصد

تمامی روزهای هفته و ایام تعطیل 

با ارائه کارت نظام پرستاری