تخفیفات بیمه ویژه

?بیمه البرز شرکت پیشگامان سلامت متعلق به سازمان نظام پرستاری آماده ارائه انواع مختلف بیمه ، با حداکثر تخفیفات در خدمت پرستاران عزیز میباشد.

✔جهت تمدید وصدور هرگونه بیمه نامه به رابطین نظام پرستاری درکلیه مراکز درمانی ویا دفتر نظام پرستاری مراجعه یا تماس بگیرید