مطالب آموزشی مربوط به دوره ها

کارگاه آموزشی یکروزه CPR پایه و پیشرفته

نمونه سوالات عمومی و تخصصی رایگان – جهت استخدامی پرستاری

دوره تخصصی مدیریت و درمان زخم

فایل ها و جزوات هفته دوم دوره زخم (۲۷-۲۸شهریور۹۹)